KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Praktische zaken voor verloskundig-echoscopisten

Gepubliceerd: 08 december 2021, laatste update: 28 december 2021

De KNOV en de BEN hebben ervoor gekozen in 2022 één toekomstbestendig kwaliteitsregister in te richten. Het huidige kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals opgezet, beheerd en uitgevoerd door de BEN is de basis voor dit register. Ben je lid van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie? Onderstaande informatie kan van belang zijn voor jou.

Niet alle zorgverzekeraars zijn akkoord met het KNOV-register in 2022

Het register van de KNOV blijft in 2022 nog bestaan, het opheffen ervan is een besluit dat in 2022 wordt voorgelegd aan de ALV.

Zorgverzekeraars VGZ, Menzis, CZ en Zilveren Kruis vragen een inschrijving in het kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals de BEN dat gaat beheren. Check dus even of je bij een van deze zorgverzekeraars een contract hebt of wilt hebben. Als je je wilt inschrijven in beide registers, moet je ook voor beide registers betalen, er zijn immers kosten mee gemoeid.

Je inschrijving wordt niet automatisch overgezet

Je moet je zelf inschrijven bij de BEN. Je kunt je hier uitschrijven bij de KNOV. Het teveel betaalde bedrag voor het KNOV-register krijg je terug.

Goedgekeurde logboeken gaan niet automatisch mee naar het nieuwe register

Als je in het bezit ben van een logboek basisechoscopie dat als voldoende is beoordeeld door de KNOV en niet ouder is dan 2 jaar, krijg je geen logboekcontrole. Bewaar je goedgekeurde logboek en beoordeling dus. De BEN zal in de loop van 2022 een logboek bij je opvragen.

Gevolgde scholingen gaan niet mee naar het nieuwe register

De gevolgde scholingen (punten) gaan niet mee naar het nieuwe register. Je start een nieuwe registratieperiode in het kwaliteitsregister basisechoscopie, zoals beheerd door de BEN. Zolang er geen nieuwe eisen zijn, gelden de huidige eisen.

Kosten nieuw lidmaatschap

Het lidmaatschap bij de BEN (inclusief het register) is 200 euro per jaar. Het is ook mogelijk om je alleen in het register in te schrijven. De BEN gaat het lidmaatschap van de vereniging en het register splitsen. De kosten voor alleen het register zijn nog niet bekend.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: