KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Bezwaar en beroep

Gepubliceerd: 09 januari 2019, laatste update: 03 december 2021

Wanneer een verloskundig echoscopist het niet eens is met een besluit over (her)registratie, accreditatie of logboekbeoordeling, kan zij hiertegen bezwaar aantekenen. Dit bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het Beleidsorgaan Kwaliteitsregisters. Het Beleidsorgaan beoordeelt of dit bezwaar gegrond is. Wanneer de verloskundige het vervolgens niet eens is met het besluit van het Beleidsorgaan bestaat er de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.
De bezwaarprocedure staat beschreven in het Reglement Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV. De Beroepscommissie werkt met een eigen reglement.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: