KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Herregistratie

Gepubliceerd: 23 november 2019, laatste update: 03 december 2021

Een registratieperiode in het kwaliteitsregister basisechoscopie duurt 5 jaar. Na 5 jaar kan een verloskundig echoscopist herregistratie aanvragen. Drie maanden voordat de registratieperiode afloopt, stuurt het Bureau Kwaliteitsregisters een eerste oproep voor herregistratie.

Reguliere herregistratie

Een verloskundig echoscopist komt na 5 jaar in aanmerking voor herregistratie als zij aantoonbaar minimaal 20 uur heeft besteed aan deskundigheidsbevorderende activiteiten zoals nascholing, hands-on trainingen en logboekbeoordelingen. zie registratiecriteria.

Deze activiteiten staan geregistreerd in een persoonlijk dossier in PE-online. De verloskundige dient haar dossier digitaal in.

Na ontvangst van het dossier raadpleegt het Bureau Kwaliteitsregisters het BIG-register om te zien of de BIG-registratie actueel is. De activiteiten, geregistreerd door de organisator, worden gecontroleerd.

Kosten

De kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie bedragen € 45,- per jaar voor leden van de KNOV, voor niet-leden € 75,-. Het registratiebedrag voor 5 jaar (resp. € 225,- en € 375,- incl. BTW) wordt bij aanvang van de herregistratie in rekening gebracht.
De kosten voor het beoordelen van de logboeken zijn in dit bedrag opgenomen.

Bij voortijdig uitschrijven uit het register ontvangt u het teveel betaalde terug (afgerond op hele registratiejaren).

Niet voldaan aan criteria herregistratie

Wanneer een dossier wordt ingediend dat onvolledig is, krijgt de verloskundige het verzoek dit aan te vullen. Een blijvend tekort aan activiteiten leidt tot beëindiging van de registratie.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: