KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Registreren in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV

Gepubliceerd: 09 november 2019, laatste update: 31 december 2019

Elke praktiserende verloskundig echoscopiste, zowel eerstelijns als klinisch, kan zich aanmelden bij het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV. Bij registratie verklaart een verloskundige dat zij volgens de registratie- eisen werkt en investeert in vaardigheden en deskundigheidsbevordering. Zij is in het bezit van een certificaat/diploma van een echoscopie-opleiding die door de KNOV is erkend.

Categorie├źn: basisechoscopist A of basisechoscopist B

Bij het inschrijven kan de verloskundige, op basis van het diploma en de dagelijkse werkzaamheden, de keus maken tussen:

 • categorie A: vitaliteit, termijn en ligging
 • categorie B: vitaliteit, termijn, ligging, biometrie en placentalokalisatie

Dit onderscheid in twee categorieën heeft te maken met het verschil in eindtermen van de verschillende, door de KNOV erkende echoscopie-opleidingen.

Registratiecriteria

Om voor registratie in aanmerking te komen gelden de volgende registratiecriteria. Deze criteria kunt u nalezen in de handreiking Kwaliteitseisen Kwaliteitsregister Basisechoscopie. De verloskundig echoscopist:

 • is, zonder voorbehoud, geregistreerd in het BIG-register
 • werkt volgens de normen van de beroepsgroep
 • heeft een diploma/certificaat Basisechoscopie van een door de KNOV erkende opleiding echoscopie
 • neemt actief deel aan deskundigheidsbevordering (20 uur per 5 jaar):
  • tenminste 2 voldoende beoordeelde logboeken (1 uur per logboek)
  • tenminste 4 uur geaccrediteerde hands-on trainingen
  • tenminste 14 uur deskundigheidsbevordering in het vakgebied echoscopie
 • maakt gebruik van geschikte apparatuur:
  • deze wordt jaarlijks gekeurd
  • met aanwezigheid van een vaginale probe
  • met gebruik van de juiste actuele curves
  • met mogelijkheid tot dataopslag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Registratietermijn

Registratie geldt voor een periode van 5 jaar. Voordat de registratietermijn afloopt, ontvangt u per e-mail een uitnodiging om herregistratie aan te vragen.

Aanmelden bij het basisechoregister

Een verloskundig echoscopist kan zich online aanmelden bij het basisechoregister. Hiervoor moet u eerst naar de pagina account aanmaken. Voor een nieuwe aanmelding wordt een gebruikersnaam toegezonden en via de hyperlink kunt u inloggen en een wachtwoord instellen. Hierna kunt u de registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie aanvragen. Wanneer u al een account heeft voor het Kwaliteitsregister Verloskundigen, kunt u dit account gebruiken. Het systeem vraagt u dan om in te loggen met bestaand wachtwoord. Hier kunt u kiezen voor het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Via uw persoonlijke pagina binnen de omgeving van het Kwaliteitsregister Verloskundigen kunt u ook naar de omgeving van het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Kosten

De kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie bedragen € 45,- per jaar voor leden van de KNOV, voor niet-leden € 75,-. Het registratiebedrag voor 5 jaar (resp. € 225,- en € 375,- incl. BTW) wordt bij aanvang van de registratie in rekening gebracht.
De kosten voor het beoordelen van de logboeken zijn in dit bedrag opgenomen.

Bij voortijdig uitschrijven uit het register ontvangt u het teveel betaalde terug (afgerond op hele registratiejaren).

Direct naar

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: