KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Registreren in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV

Gepubliceerd: 09 december 2021, laatste update: 14 december 2021

Graag wijzen we op de verandering in dit register in 2022

Elke praktiserende verloskundig echoscopiste, zowel eerstelijns als klinisch, kan zich aanmelden bij het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV. Bij registratie verklaart een verloskundige dat zij volgens de registratie- eisen werkt en investeert in vaardigheden en deskundigheidsbevordering. Zij is in het bezit van een certificaat/diploma van een echoscopie-opleiding die door de KNOV is erkend.

Categorie├źn: basisechoscopist A of basisechoscopist B

Bij het inschrijven kan de verloskundige, op basis van het diploma en de dagelijkse werkzaamheden, de keus maken tussen:

 • categorie A: vitaliteit, termijn en ligging
 • categorie B: vitaliteit, termijn, ligging, biometrie en placentalokalisatie

Dit onderscheid in twee categorieën heeft te maken met het verschil in eindtermen van de verschillende, door de KNOV erkende echoscopie-opleidingen.

Registratiecriteria

Om voor registratie in aanmerking te komen gelden de volgende registratiecriteria. Deze criteria kunt u nalezen in de handreiking Kwaliteitseisen Kwaliteitsregister Basisechoscopie. De verloskundig echoscopist:

 • is, zonder voorbehoud, geregistreerd in het BIG-register
 • werkt volgens de normen van de beroepsgroep
 • heeft een diploma/certificaat Basisechoscopie van een door de KNOV erkende opleiding echoscopie
 • neemt actief deel aan deskundigheidsbevordering (20 uur per 5 jaar):
  • tenminste 2 voldoende beoordeelde logboeken (1 uur per logboek)
  • tenminste 4 uur geaccrediteerde hands-on trainingen
  • tenminste 14 uur deskundigheidsbevordering in het vakgebied echoscopie
 • maakt gebruik van geschikte apparatuur:
  • deze wordt jaarlijks gekeurd
  • met aanwezigheid van een vaginale probe
  • met gebruik van de juiste actuele curves
  • met mogelijkheid tot dataopslag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Registratietermijn

Registratie geldt voor een periode van 5 jaar. Voordat de registratietermijn afloopt, ontvangt u per e-mail een uitnodiging om herregistratie aan te vragen.

Aanmelden bij het basisechoregister

Graag wijzen we op de verandering in dit register in 2022.

Kosten

De kosten voor registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie bedragen € 45,- per jaar voor leden van de KNOV, voor niet-leden € 75,-. Het registratiebedrag voor 5 jaar (resp. € 225,- en € 375,- incl. BTW) wordt bij aanvang van de registratie in rekening gebracht.
De kosten voor het beoordelen van de logboeken zijn in dit bedrag opgenomen.

Bij voortijdig uitschrijven uit het register ontvangt u het teveel betaalde terug (afgerond op hele registratiejaren).

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: