KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Procedure logboekbeoordeling gedurende de registratieperiode

Gepubliceerd: 26 november 2020

Wanneer de verloskundig echoscopist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie geldt dat er tweemaal per registratieperiode een logboek moet worden ingediend: in de eerste 2 jaar van registratie én in de 2e helft van de registratieperiode.

Vanuit PE-online wordt een reminder verstuurd om een logboek in te dienen. Voor de logboeken zijn formats (in Powerpoint) beschikbaar waarin de foto's moeten worden opgeslagen. Het logboek wordt ingediend via het persoonlijk dossier van de verloskundige. Het bureau stuurt het logboek naar een erkende logboekbeoordelaar.

Beoordeling logboek

De logboekbeoordelaar beoordeelt het logboek en maakt daarbij gebruik van een standaard scoreformulier. Elke foto wordt beoordeeld op vergroting, doorsnede, caliperplaatsing en beeldinstellingen. De beoordelaar geeft, indien nodig tips en aanbevelingen. Zodra het logboek is beoordeeld, ontvangt de verloskundig echoscopist hierover bericht.

Voldoende beoordeling
Wanneer de beoordeling van het logboek voldoende is, ontvangt de verloskundige 1 accreditatiepunt. In de gehele registratieperiode dient de verloskundige 2 logboeken in te dienen die als voldoende zijn beoordeeld.

Onvoldoende beoordeling
Wanneer een logboek als onvoldoende beoordeeld, wordt aangegeven op welke items onvoldoende gescoord werd. De logboekbeoordelaar geeft, waar nodig, een toelichting op de beoordeling en geeft advies om bijvoorbeeld scholing of een hands-on training te volgen.

De verloskundig echoscopist moet binnen een half jaar opnieuw een nieuw logboek indienen. Alle beelden in het logboek moeten ná de eerste beoordeling zijn gemaakt; ook de voldoende beoordeelde foto's moeten worden vervangen. Als dit logboek als voldoende wordt beoordeeld, loopt de registratieperiode gewoon door volgens een normale cyclus. Wanneer het logboek opnieuw als onvoldoende wordt beoordeeld, volgt uitschrijving uit het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Wanneer de verloskundige het niet eens is met de beoordeling van het logboek, kan zij dit kenbaar maken bij het Bureau Kwaliteitsregister. Het logboek wordt aan een andere logboekbeoordelaar aangeboden. Indien deze beoordeling voldoende is, vindt er afstemming tussen de beoordelaars plaats. Afhankelijk van de definitieve beoordeling vindt wel of geen registratie plaats.

Mocht de verloskundige-echoscopist bezwaar willen maken tegen de beoordeling van 2 logboekbeoordelaars, dan kan zij bezwaar indienen

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: