KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Logboek categorie A en B

Gepubliceerd: 13 februari 2020, laatste update: 26 november 2020

Algemene eisen foto's

De foto's die worden opgenomen in het logboek dienen te voldoen aan de volgende eisen:

 • Geanonimiseerd (conform de aanbevelingen)
 • Naam praktijk, logo echo-apparaat, datum en tijdstip onderzoek dienen zichtbaar te zijn
 • Foto's voor biometrie (HC, AC en femur) dienen per cluster steeds van 1 zwangere te zijn
 • Foto's dienen origineel digitaal te worden aangeleverd vanaf echoapparaat of bronsysteem
  (uitgeprinte foto's of gescande plaatjes worden niet beoordeeld)
 • Foto's mogen maximaal 6 maanden oud zijn

Voorbeeldlogboek

Logboek categorie A

Een verloskundig echoscopist met een diploma van vóór 2006 kan zich inschrijven voor categorie A; zij moet bij aanmelding ook een logboek uploaden.

Logboek categorie A bevat de volgende opnames:

 • 3x CRL transvaginaal; 8+4 -10 weken
 • 3x CRL transabdominaal; 10-12+6 weken
Gebruik voor het logboek onderstaand format!

Logboek categorie B

Logboek categorie B bevat de volgende opnames:

 • 3x CRL transvaginaal; 8+4 -10 weken
 • 3x CRL transabdominaal; 10-12+6 weken
 • 3x HC, AC en femur; 26-32 weken
 • 2x HC, AC en femur; 32-37 weken
 • 1x Diepste verticale pool vruchtwater (met of zonder Color Doppler)
 • 1x Cerebellum; 18-30 weken
 • 1x Placenta-cervix transvaginaal; ca. 30 weken

De opnames van cerebellum en placenta zijn optioneel, in meerdere regio's in Nederland worden deze opnames niet door de verloskundige zelf gemaakt. Het doel van het logboek is niet om extra echo-onderzoeken zonder indicatie te verrichten. Wanneer deze opnames worden ingediend, worden deze wel beoordeeld.

Gebruik voor het logboek onderstaand format!

Logboek categorie B (diploma voor categorie A plus verworven bekwaamheid)

Een verloskundig echoscopist met een diploma voor registratie in categorie A (maar niet voor toelating tot categorie B) kan zich op basis van verworven bekwaamheid inschrijven in categorie B. Zij moet bij aanmelding een logboek uploaden.

Logboek categorie B (verworven bekwaamheid) bevat de volgende opnames:

 • 3x HC, AC en femur; 26-32 weken
 • 2x HC, AC en femur; 32-37 weken
 • 1x Diepste verticale pool vruchtwater (met of zonder Color Doppler)
 • 1x Cerebellum; 18-30 weken
 • 1x Placenta-cervix transvaginaal; ca. 30 weken

De opnames van cerebellum en placenta zijn optioneel, in meerdere regio's in Nederland worden deze opnames niet door de verloskundige zelf gemaakt. Het doel van het logboek is niet om extra echo-onderzoeken zonder indicatie te verrichten. Wanneer deze opnames worden ingediend, worden deze wel beoordeeld.

LET OP; dit logboek is alleen beschikbaar voor verloskundigen die op basis van hun behaalde diploma rechtstreeks toegang hebben tot categorie A maar op basis van verworven bekwaamheid willen inschrijven voor categorie B.

Gebruik voor het logboek onderstaand format!

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: