KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Procedure logboekbeoordeling

Gepubliceerd: 28 november 2019, laatste update: 13 februari 2020

Procedure logboekbeoordeling gedurende de registratieperiode

Wanneer de verloskundig echoscopist is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie geldt dat er tweemaal per registratieperiode een logboek moet worden ingediend: in de eerste 2 jaar van registratie én in de 2e helft van de registratieperiode.

Vanuit PE-online wordt een reminder verstuurd om een logboek in te dienen. Voor de logboeken zijn formats (in Powerpoint) beschikbaar waarin de foto's kunnen worden opgeslagen. Het logboek kan worden ingediend via het persoonlijk dossier van de verloskundige. Het bureau zorgt ervoor dat het logboek wordt doorgezonden naar een erkende beoordelaar.

De logboekbeoordelaar beoordeelt het logboek en maakt daarbij gebruik van een standaard scoreformulier. Elke foto wordt beoordeeld op vergroting, doorsnede, caliperplaatsing en beeldinstellingen. De beoordelaar geeft, indien nodig tips en aanbevelingen. Zodra het logboek is beoordeeld, ontvangt de verloskundig echoscopist hierover bericht. Wanneer de beoordeling van het logboek voldoende is, ontvangt de verloskundige 1 accreditatiepunt. In de gehele registratieperiode dient de verloskundige 2 logboeken in te dienen die als voldoende zijn beoordeeld. Een verloskundige die bij eerste registratie een logboek moeten overleggen dient in het totaal 3 logboeken in.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: