KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Procedure logboekbeoordeling bij eerste registratie

Gepubliceerd: 28 november 2019, laatste update: 26 november 2020

Procedure logboekbeoordeling bij eerste registratie

Afhankelijk van de gevolgde opleiding moet de verloskundig-echoscopist bij aanmelding een logboek indienen. Informatie over de logboeken en het te gebruiken format vind je hier
Het bureau stuurt het logboek naar een erkende beoordelaar.

Tijdens de gehele registratieperiode moet de verloskundige 2 logboeken indienen die voldoende zijn beoordeeld. Een verloskundige die bij eerste registratie een logboek moet overleggen dient in totaal 3 logboeken in.

Beoordeling logboek

De logboekbeoordelaar beoordeelt het logboek en maakt daarbij gebruik van een standaard scoreformulier. Elke foto wordt beoordeeld op vergroting, doorsnede, caliperplaatsing en beeldinstellingen. De beoordelaar geeft, indien nodig, tips en aanbevelingen. Zodra het logboek is beoordeeld, ontvangt de verloskundig echoscopist hierover bericht via PE-online.

Voldoende beoordeling
Bij voldoende beoordeling, volgt registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Onvoldoende beoordeling
Wanneer een logboek onvoldoende is beoordeeld, wordt aangegeven op welke items onvoldoende is gescoord. De logboekbeoordelaar geeft, waar nodig, een toelichting op de beoordeling en geeft advies om bijvoorbeeld scholing of een hands-on training te volgen.

De verloskundig echoscopist moet binnen een half jaar opnieuw een nieuw logboek indienen. Alle beelden in het logboek moeten ná de eerste beoordeling zijn gemaakt; ook de voldoende beoordeelde foto's moeten worden vervangen. Als dit logboek als voldoende wordt beoordeeld, volgt registratie in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie. Wanneer het logboek opnieuw onvoldoende wordt beoordeeld, vindt geen registratie plaats. Mogelijkheden voor registratie moeten individueel worden bekeken.

Wanneer de verloskundige het niet eens is met de beoordeling van het logboek, kan zij dit kenbaar maken bij het Bureau Kwaliteitsregister. Het logboek wordt aan een andere logboekbeoordelaar aangeboden. Indien deze beoordeling voldoende is, vindt er afstemming tussen de beoordelaars plaats. Afhankelijk van de definitieve beoordeling vindt wel of geen registratie plaats.

Mocht de verloskundige-echoscopist bezwaar willen maken tegen de beoordeling van 2 logboekbeoordelaars, dan kan zij bezwaar indienen.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: