KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Informatie voor logboekbeoordelaars

Gepubliceerd: 28 november 2019, laatste update: 13 februari 2020

Een erkende logboekbeoordelaar ontvangt een werkinstructie en de beoordelingsformulieren welke behoren bij de verschillende logboeken. De logboekbeoordelaar ontvangt van het Bureau Kwaliteitsregisters op regelmatige basis een logboek ter beoordeling. Het verzoek is om dit logboek binnen 10 werkdagen te beoordelen. De beoordeling kan als PDF worden geüpload in PE-online, het bureau ontvangt hier een melding van. Wanneer je als logboekbeoordelaar (tijdelijk) geen tijd hebt om logboeken te beoordelen, kunt u dit doorgeven aan het bureau.

Werkwijze logboekbeoordeling

De beoordelaar beoordeelt een logboek met behulp van een scoreformulier. In het scoreformulier staat aangegeven op welke items wordt gescoord, wat de eisen zijn, het aantal punten dat toegekend kan worden en een automatische telling. Hierdoor is direct zichtbaar of de ingediende foto een voldoende scoort. Daarnaast kan de beoordelaar tips en aanbevelingen geven.

Vervolgens voegt de beoordelaar het scoreformulier als PDF toe in PE-online en geeft aan of de beoordeling voldoende of onvoldoende is. Wanneer de beoordeling van het logboek voldoende is, ontvangt de verloskundige automatisch1 accreditatiepunt. In de gehele registratieperiode dient de verloskundige 2 logboeken in te dienen die als voldoende zijn beoordeeld. Voor sommige verloskundigen zullen dit 3 logboeken zijn wanneer ze direct bij inschrijving ook een logboek dienen te overle

Financiële afhandeling

De financiële afhandeling verloopt via het bureau kwaliteitsregisters. Eenmaal per maand of kwartaal stuurt de logboekbeoordelaar een factuur op basis van het aantal beoordeelde logboeken naar crediteuren@knov.nl. Er wordt een vergoeding van € 20,- per beoordeeld logboek uitbetaald.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: