KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Logboeken

, laatste update: 06 januari 2020

Hoe bescherm ik de privacy van mijn cliënten?

Om de beelden geanonimiseerd aan te leveren, is een instructie beschikbaar.

Anonimiseren

Welke foto's moeten ik in het logboek aanleveren?

Logboek A: 3x jonge CRL en 3x late CRL.

Logboek B: de plaatjes van logboek A, aangevuld met 5x HC, AC en femur, 1x vruchtwaterpocket.

Optioneel kan 1x TCD en 1x placenta/cervix worden beoordeeld.

Mijn logboek is als onvoldoende beoordeeld, wat nu?

Wanneer een logboek als onvoldoende beoordeeld, wordt aangegeven op welke items onvoldoende gescoord werd. De logboekbeoordelaar geeft, waar nodig, een toelichting op de beoordeling en geeft advies om bijvoorbeeld scholing of een hands-on training te volgen.

De verloskundig echoscopist moet binnen een half jaar opnieuw een nieuw logboek indienen. Als dit logboek als voldoende wordt beoordeeld, loopt de registratieperiode gewoon door volgens een normale cyclus. Wanneer het logboek opnieuw als onvoldoende wordt beoordeeld, volgt uitschrijving uit het Kwaliteitsregister Basisechoscopie.

Wanneer de verloskundige het niet eens is met de beoordeling van het logboek, kan zij bezwaar indienen bij het Bureau Kwaliteitsregister. Het logboek zal dan aan een andere logboekbeoordelaar worden aangeboden. Indien deze beoordeling ook onvoldoende is, dan is het verdere scenario zoals in het vorige blok beschreven werd. Er volgt een half jaar om te verbeteren. Mocht het logboek door de 2e beoordelaar als voldoende worden beoordeeld, vindt afstemming tussen de beoordelaars plaats over de uiteindelijke beoordeling.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: