KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Registratie

Gepubliceerd: 16 december 2019, laatste update: 30 december 2019

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in te schrijven in het register?

U kunt zich inschrijven in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV wanneer u staat ingeschreven in het BIG-register en een echodiploma of echocertificaat heeft van een, door de KNOV, erkende opleiding. Als u uw opleiding voor 2006 heeft afgerond, moet u bij het inschrijven ook een logboek overleggen. U maakt de keuze uit twee categorieën die aangeven over welk diploma of welke bekwaamheid u beschikt: categorie A geeft uw niveau aan m.b.t. termijn en ligging, categorie B m.b.t. termijn, ligging, placenta en biometrie 2e en 3e trimester.

Is inschrijving wettelijk verplicht om als echoscopist te kunnen werken?

Nee, een inschrijving in het kwaliteitsregister is niet (wettelijk) verplicht. Wel stellen verzekeraars steeds vaker eisen aan de kwaliteit van de zorg om voor vergoeding in aanmerking te komen. Enkele zorgverzekeraars hebben in het inkoopbeleid voor 2020 al opgenomen dat een verloskundig echoscopist ingeschreven moet staan in een kwaliteitsregister dat zich richt op de echoscopie. De verwachting is dat meer verzekeraars dit als eis zullen stellen.

Kan ik inschrijven in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie als ik geen echodiploma heb?

Nee, dat is niet mogelijk.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: