KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Over het Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Gepubliceerd: 14 december 2019, laatste update: 11 juni 2020

Wat is het Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV?

Het Kwaliteitsregister Basisechoscopie is bedoeld voor verloskundigen met een echodiploma of echocertificaat van een opleiding die door de KNOV is erkend. Ingeschreven staan in dit register betekent dat u aantoonbaar werkt aan behoud en bevordering van de kwaliteit van de echoscopische onderzoeken. Verzekeraars verlangen steeds meer dat de verloskundig echoscopist staat ingeschreven in een kwaliteitsregister voor echoscopie.

Wat is het verschil met het register van de BEN?

Het grootste verschil met het BEN register is dat inschrijving in het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV geen minimaal aantal verrichtingen vereist. Er is op dit moment geen bewijs waaruit blijkt dat een echoscopist die meer onderzoeken verricht aantoonbaar betere kwaliteit levert.

Een ander verschil is de looptijd van de registratie. De KNOV hanteert een termijn van vijf jaar waarin u nascholing en hands-on training moet volgen en waarin u twee logboeken ter beoordeling moet voorleggen. Het BEN register heeft een registratieperiode van twee jaar.

Ook de uitvoering van de beide registers verschilt. In het Kwaliteitsregister Basisechoscopie van de KNOV is gegevensverzameling en procedures, inclusief logboekbeoordeling, zoveel als mogelijk geautomatiseerd.

Wat is het verschil met het bestaande echoregister?

De KNOV had sinds 1998 een echoregister. Dit was een diplomaregister. We stelden geen eisen aan nascholing en deskundigheidsbevordering door het volgen van trainingen. Met het nieuwe Kwaliteitsregister Basisechoscopie wil de KNOV aansluiten bij de wens van verloskundigen om zich blijvend te professionaliseren en hun hoge standaard van werken zichtbaar te maken. Tijdens de registratieperiode beoordelen wij tweemaal het logboek met opnames van uw echo-onderzoeken. Bovendien moet u voldoende uren bij- en nascholing en minimaal één dagdeel hands-on training volgen.

Waarom een Kwaliteitsregister Basisechoscopie?

De KNOV had tot nu toe alleen een echoregister. Dit was een diplomaregister, waarbij er geen eisen werden gesteld ten aanzien van nascholingen en deskundigheidsbevordering. Ook beoordeelden wij de kwaliteit van het werk van de echoscopist niet. Met het nieuwe Kwaliteitsregister Basisechoscopie stimuleren we dat verloskundigen investeren in deskundigheidsbevordering en met regelmaat inzage geven in de kwaliteit van hun werk.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: