KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Werken met PE-online

Gepubliceerd: 06 augustus 2019, laatste update: 26 november 2019

PE-online is een internetapplicatie voor permanente educatie (PE). PE-online ondersteunt het proces van accreditatie en (her)registratie.

Toegankelijkheid PE-online

PE-online is toegankelijk voor:

  1. De verloskundig echoscopist, geregistreerd in het kwaliteitsregister heeft in PE-online een persoonlijk digitaal dossier. Hierin worden alle activiteiten op het vlak van deskundigheidsbevordering opgeslagen. De verloskundig echoscopist kan in PE-online ook de agenda met geaccrediteerde deskundigheidsbevordering raadplegen.
  2. Aanbieders van deskundigheidsbevordering kunnen via PE-online hun aanbod laten accrediteren en trainingen voor open inschrijving laten opnemen in de nascholingsagenda. Maatwerktrainingen worden niet opgenomen in de agenda.
  3. Het Bureau Kwaliteitsregisters gebruikt PE-online voor de accreditatie van deskundigheidsbevordering. Daarnaast voert het bureau de registratie en herregistratie in het Kwaliteitsregister Basisechosopcie (inclusief toetsing) uit via PE-online.

PE-online werkt met alle gangbare internetbrowsers. Communicatie over registratie, herregistratie en het aanvragen van accreditatie verloopt via PE-online. Het is daarom noodzakelijk dat wij over een actueel e-mailadres beschikken.

Voor verloskundigen

Elke verloskundig echoscopist die is geregistreerd in het kwaliteitsregister heeft een persoonlijk dossier. Hierin worden activiteiten ingevoerd die zij hebben gedaan in het kader van hun registratie. Zo kunnen zij zelf de voortgang bijhouden.
Het dossier is alleen toegankelijk voor de verloskundige zelf en voor het Bureau Kwaliteitsregisters. Via login is het digitaal persoonlijk dossier te vinden.

Invoeren activiteiten in het dossier

Het toevoegen van nascholingsactiviteiten in het dossier van de verloskundig echoscopist gebeurt door de aanbieder van nascholing. Een aanbieder moet dit binnen twee maanden na afloop van de activiteit doen.

De logboeken dient de verloskundige zelf in. Deze worden door het Bureau Kwaliteitsregisters ter beoordeling voorgelegd aan, door de KNOV, erkende logboekbeoordelaars. Deze geven via PE-online hun beoordeling, voorzien van inhoudelijke feedback. Wanneer het logboek als voldoende is beoordeeld, ontvangt u automatisch een accreditatiepunt.

Voor aanbieders van nascholing

Voor het aanvragen van accreditatie moet u eerst een account aanvragen. Heeft u al een account? Dan kunt u autorisatie aanvragen bij de KNOV; na autorisatie kunt u accreditatie aanvragen bij de KNOV.

Bij de aanvraag voor accreditatie kunt u aangeven of u de activiteit op de scholingsagenda wilt plaatsen.

Agenda

Via het persoonlijke dossier is er toegang tot de agenda waarin de deskundigheidsbevordering is opgenomen die voor iedereen toegankelijk is. Hier kunt u ook zien of een activiteit is geaccrediteerd. Deskundigheidsbevordering voor besloten groepen, zoals lokale hands-on trainingen, staan niet op de agenda.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: