KNOV Kwaliteitsregister Basisechoscopie

Bezwaar en beroep

Gepubliceerd: 10 december 2013, laatste update: 20 augustus 2019

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen een besluit van de accreditatiecommissie. Dit bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het Beleidsorgaan Kwaliteitsregisters. Wanneer de aanvrager het niet eens is met de beslissing van het Beleidsorgaan bestaat er nog de mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan bij de Beroepscommissie.
De bezwaarprocedure staat beschreven in het Reglement Kwaliteitsregister Basisechoscopie KNOV. De Beroepscommissie werkt met een eigen reglement.

Over ons

Onderdeel van:

Onderdeel van: